Épület energetikai tanúsítvány
TNM rendelet hatályba lépését követően új épület építése esetén, meglévő ingatlan illetve önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon átruházása azaz eladása, vagy egy évet meghaladó bérbeadás esetén kötelező az épületek energetikai tanúsítása.
Részletek
Épület energetikai tanúsítvány
Épület energetikai tanúsítvány


 

2012. január 1-jétől már nemcsak az újépítésű ingatlanokhoz, hanem a minden értékesítésre kerülő és tartósan bérbe adott épületre is kötelező az energetikai tanúsítás.

Jelenleg csak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyén kívül eső településeken található épületek vonatkozásában tudunk vállalni!

Új épületek:

A 176/2008. (VI. 30.) számú Kormányrendelet értelmében új épület építésekor 2009. január 1. óta minden esetben kötelező a tanúsítvány elkészíttetése. Új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik a legkésőbb a használatbavételi engedély kiadását követő 90 napon belül.

 

Meglévő épületek:

2012. január 1-jét követően meglévő épületek eladáskor és ingatlan egy éven túli bérbeadásakor kötelező a tanúsítvány elkészítése. 2012. június 1-jétől 2015. december 31-ig csak akkor kötelező új bérleti szerződések esetében az energetikai tanúsítvány, ha a bérleti szerződés egy teljes épületre szól. Ebben az esetben, valamint minden értékesítést megelőzően már a hirdetésnél is fel kell tüntetni az épület energetikai besorolását.

 

Nem kell tanúsítványt készíteni:

• az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;

• az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;

• a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;

• a hitéleti rendeltetésű épületre;

• a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;

• a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;

• azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki; • a műhely rendeltetésű épületre;

• a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre;

• a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;

• ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt; • a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás esetén.

 

 

Mit mutat meg az energetikai tanúsítvány?

A tanúsítvány megmutatja, hogy milyen szintű az adott épület energiahatékonysága. A tanúsítványban, általános esetben az épület éves energiafogyasztását hasonlítják össze (minden energiafajtát az előállításhoz szükséges primer energia váltószámmal korrigálva) egy ugyanolyan méretű, alakú és rendeltetésű épület energiafogyasztásával, amelyik éppen megfelel a jogszabályban rögzített pillanatnyi energetikai követelményeknek.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

KORMÁNYRENDELETEK: 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800176.KOR

MINISZTERI RENDELET: 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600007.TNM

 

A tanúsítvány 10 évig érvényes, ha ez idő alatt az épületekre vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, akkor az épület energetikai osztályba sorolását ismételten el kell végezni.

 

A tanúsítványhoz szükséges dokumentumok:

Új építés esetén: 1, építész kiviteli dokumentáció: alaprajzok, metszetek, homlokzatok, műszaki leírás 2, gépész dokumentáció: fűtés-hűtés, szellőzés 3, energetikai igazoló számítás 4, felelős műszaki vezetői nyilatkozat

Meglévő épület esetén: 1, alaprajz, metszetek, homlokzatok, 2, épületgépészeti dokumentáció-ha van, vagy éves fűtési számla másolata 3, felmérési vázlat, jegyzőkönyv

 

A tanúsítás költsége: A tanúsítás díja rendelet szerint lakásonként 5500 Ft+Áfa x 2 óra, tehát általános esetben 11000 Ft+Áfa, amihez hozzájön a felmérés és a kiszállás díja.